advertise

برای پرداخت نگران چی هستی؟

برای پرداخت نگران چی هستی؟

متنی برای توضیح، بسیار کوتاه نوشته شود.و برای لینک دکمه متنی بنویسید و لینک آن را بدهید.

میتوانم سفارش خود را در محل پرداخت کنم؟

میتوانم سفارش خود را در محل پرداخت کنم؟

متنی در حد ۴ الی ۵ خط در رابطه باا ینکه ایا کاربر می تواند هزینه سفارش خود را در محل پرداخت کند یا خیر نوشته شود.متنی در حد ۴ الی ۵ خط در رابطه باا ینکه ایا کاربر می تواند هزینه سفارش خود را در محل پرداخت کند یا خیر نوشته شود.متنی در حد ۴ الی ۵ خط در رابطه باا ینکه ایا کاربر می تواند هزینه سفارش خود را در محل پرداخت کند یا خیر نوشته شود.متنی در حد ۴ الی ۵ خط در رابطه باا ینکه ایا کاربر می تواند هزینه سفارش خود را در محل پرداخت کند یا خیر نوشته شود.

پرداخت اینترنتی

پرداخت اینترنتی

متنی در حد ۵ الی ۶ خط در رابطه با پرداخت اینترنتی در این قسمت برای راهنمایی کاربر نوشته شود.متنی در حد ۵ الی ۶ خط در رابطه با پرداخت اینترنتی در این قسمت برای راهنمایی کاربر نوشته شود.متنی در حد ۵ الی ۶ خط در رابطه با پرداخت اینترنتی در این قسمت برای راهنمایی کاربر نوشته شود.متنی در حد ۵ الی ۶ خط در رابطه با پرداخت اینترنتی در این قسمت برای راهنمایی کاربر نوشته شود.متنی در حد ۵ الی ۶ خط در رابطه با پرداخت اینترنتی در این قسمت برای راهنمایی کاربر نوشته شود.
متنی در حد ۵ الی ۶ خط در رابطه با پرداخت اینترنتی در این قسمت برای راهنمایی کاربر نوشته شود.متنی در حد ۵ الی ۶ خط در رابطه با پرداخت اینترنتی در این قسمت برای راهنمایی کاربر نوشته شود.


هنگام ثبت سفارش میتوانید پرداخت اینترنتی را انتخاب نمایید و بعد از وارد شدن به درگاه ،اطلاعات پرداخت خود را وارد کنید.
برای پرداخت اینترنتی شما نیاز دارید به:

- شماره کارت (شماره ۱۶ رقمی روی عابر بانک )

- رمز دوم کارت (برای پرداخت اینترنتی لازم است قبلا رمز دوم (رمز خرید اینترنتی) کارت بانکی خود را فعال کرده باشید.

برای فعال‌کردن رمز خرید اینترنتی، می‏‌توانید به دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود مراجعه، کارت خود را وارد کرده و بخش عملیات رمز را انتخاب کنید. سپس، در بخش رمز دوم یا رمز اینترنتی، رمز خود را انتخاب کنید.

- CVV۲ ( یک کد ۳ یا ۴ رقمی است که پشت یا روی کارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی درج می‌شود و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان یک کد امنیتی در پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اینترنتی کاربرد دارد )

- تاریخ انقضاء (تاریخ انقضا کارت‌ بانکی روی آن حک شده است. اگر روی کارت شما تاریخ انقضا وجود ندارد، می‏‌توانید از عدد ۱۲ به جای ماه و از ۹۹ به جای سال انقضای کارت استفاده کنید.)

اطلاعات و شرایط لازم جهت مرجوعی وجه به مشتری

اطلاعات و شرایط لازم جهت مرجوعی وجه به مشتری

متنی در حد ۴ الی ۵ خط در رابطه با اطلاعات و شرایط لازم جهت مرجوعی وجه به مشتری در این قسمت جهت راهنمایی کاربر نوشته شود.متنی در حد ۴ الی ۵ خط در رابطه با اطلاعات و شرایط لازم جهت مرجوعی وجه به مشتری در این قسمت جهت راهنمایی کاربر نوشته شود.متنی در حد ۴ الی ۵ خط در رابطه با اطلاعات و شرایط لازم جهت مرجوعی وجه به مشتری در این قسمت جهت راهنمایی کاربر نوشته شود.متنی در حد ۴ الی ۵ خط در رابطه با اطلاعات و شرایط لازم جهت مرجوعی وجه به مشتری در این قسمت جهت راهنمایی کاربر نوشته شود.
متنی در حد ۴ الی ۵ خط در رابطه با اطلاعات و شرایط لازم جهت مرجوعی وجه به مشتری در این قسمت جهت راهنمایی کاربر نوشته شود.متنی در حد ۴ الی ۵ خط در رابطه با اطلاعات و شرایط لازم جهت مرجوعی وجه به مشتری در این قسمت جهت راهنمایی کاربر نوشته شود.

راه های ارتباطی با مدیریت

راه های ارتباطی با مدیریت

متنی برای راه های ارتباطی با مدیریت و یا متنی مرتبط با عنوان این باکس نوشته شود.

جواب یا پرسش خود را پیدا نکردید؟

روش‌های ارتباط با ما

تماس تلفنی ۰۹۱۳۳۳۳۳۳۳۳